Tôi là Đỗ Văn Tùng, là người đại diện trực tiếp của game bài B52 tại Việt Nam. Tất cả những thông tin đến game bài B52 các bạn có thể truy cập thông qua website b52.casino. Giới giang hồ thường gọi tôi là Tùng B52 hoặc Tùng Bom Tấn.
Website: b52.casino
Địa chỉ: Thiệu Ngọc, Thiệu Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam
Liên hệ B52 Casino Việt Nam: 0368.52.52.52
#tungb52 #tungbomtan #tungb52casino #tungbom #tungb52club
youtube.com/channel/UC_-9z898xK-rs-uhV8Gh-2Q/about
scholar.google.com/citations?hl=vi&user=KZU7ZP0AAAAJ
producthunt.com/@dovantung
behance.net/dovantung
dribbble.com/dovantung/about
ceodovantung.blogspot.com
blogger.com/profile/03326800743582357218
skillshare.com/profile/%C4%90%E1%BB%97-V%C4%83n-T%C3%B9ng/703135766
kickstarter.com/profile/dovantung/about
vi.gravatar.com/ceodovantung
ceodovantung.wordpress.com
dovantung.tumblr.com
flickr.com/people/193540206@N04

Thiệu Ngọc, Thiệu Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam

Member since Jul 2021

0 followers 0 following