Tôi là Đoàn Hào Kiện - CEO của phantichtaichinh.com. Phân tích tài chính là công việc quan trọng trong môi doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích tài chính để doanh nghiệp xác định lợi nhuận, nợ phải trả, thế mạnh và tiềm năng thu nhập trong tương lai. Phân tích tài chính là 1 khía cạnh quan trọng của tất cả các hoạt động thương mại vì nó cung cấp nhưng hiểu biết có thể hành động về năng lực và tiềm năng trong tương lai của tổ chức. #phantichtaichinh #taichinh
Hastag: #doanhaokien #phantichtaichinh #taichinh
Địa chỉ: 45 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
SĐT: 0967856432
Website:
phantichtaichinh.com
twitter.com/doanhaokien
linkedin.com/in/doanhaokien
pinterest.com/doanhaokien
doanhaokien.tumblr.com
goodreads.com/doanhaokien
en.gravatar.com/doanhaokien
about.me/doanhaokien
doanhaokien.wordpress.com
youtube.com/channel/UCfl83u25ibKsJs1JEVCPWcw/about
angel.co/u/doanhaokien

45 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Member since May 2021

0 followers 0 following