Trung tâm điện quang BMR chuyên chuẩn đoán hình ảnh y khoa như chuẩn đoán điều trị ung thư đường mật, chẩn đoán và điều trị phình động mạch não,... Đồng thời cung cấp các thông tin, tài liệu y khoa trên thế giới.
#bmr #trungtamdienquangbmr #chuandoanhinhanhykhoa #tailieuykhoa
Thông tin liên hệ
Website: bmr.edu.vn
Địa chỉ: 136 P. Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội
Mail: bmr.edu.vn@gmail.com
bmr.edu.vn
twitter.com/dienquangbmr
youtube.com/channel/UCDpBbH3he_ZoB5Ul_FWyrCg/about
soundcloud.com/dienquangbmr
pinterest.com/dienquangbmr

reddit.com/user/dienquangbmr
behance.net/dienquangbmr
flickr.com/people/dienquangbmr
myspace.com/dienquangbmr
vi.gravatar.com/dienquangbmr
dienquangbmr.wordpress.com
blogger.com/profile/15735687740516979420
about.me/dienquangbmr
deviantart.com/dienquangbmr
sites.google.com/view/dienquangbmr

136 P. Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

Member since Jul 2022

0 followers 0 following