dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ Europe

Copic Markers Artist and Pen & Ink Illustrator. Specialized in Food Illustration, Product design sketches, Video game concepts, Characters, Icons & Game Design.
More
  • 15
  • 0
  • 232

  Bathroom Illustration / Coptic Markers

  December 02, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

  • 11
  • 0
  • 179

  Hallway interior sketch / Copic Markers

  November 26, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

  • 12
  • 0
  • 353

  Louis Vuitton Watch Illustration / Touch Markers

  November 22, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

  • 14
  • 0
  • 326

  Rolex Watch Pencil Illustration / Prismacolor Pencils

  November 20, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

  • 17
  • 0
  • 359

  Croissant Illustration / Copic Markers

  November 20, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

  • 12
  • 0
  • 216

  Dessert Illustration / Touch Markers

  November 18, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

  • 16
  • 2
  • 296

  Illustration using Touchtwin Markers

  November 18, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

  • 12
  • 0
  • 175

  Summer Cocktail Illustration / Copic Markers

  November 17, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

  • 13
  • 0
  • 214

  Spices Illustration / Copic Markers

  November 17, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

  • 19
  • 2
  • 440

  Noodle Soup Illustration / Copic Markers

  November 17, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

  • 12
  • 0
  • 184

  Panini Breakfast Illustration / Copic Markers

  November 16, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

  • 13
  • 2
  • 163

  Fast Food Illustration / Copic Markers

  November 15, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

  • 10
  • 0
  • 178

  Dessert Freak Shake Illustration / Copic Markers

  November 15, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

  • 12
  • 0
  • 113

  Coffee Illustration / Copic Markers

  November 15, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

  • 15
  • 0
  • 185

  Japan Sushi Illustration / Copic Markers

  November 15, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

  • 21
  • 0
  • 545

  Birthday Cake Illustration / Copic Markers

  November 12, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

  • 25
  • 0
  • 313

  Moscow Illustration / Copic Markers

  November 12, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

  • 15
  • 0
  • 167

  Japan Temple Illustration / Copic Markers

  November 12, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

  • 17
  • 0
  • 142

  Berries Illustration / Copic Markers

  November 12, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

  • 9
  • 0
  • 88

  Dragonfruit Illustration / Copic Markers

  May 29, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

  • 8
  • 0
  • 91

  Trdelnik Sketch / Copic Markers

  May 29, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

  • 13
  • 0
  • 217

  Cupcake Woman / Copic Markers

  May 26, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

  • 19
  • 0
  • 255

  Adventure Time / Copic Markers

  May 26, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

  • 9
  • 0
  • 105

  Neptune / Copic Markers

  May 26, 2017

  • Save

  dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨ dedalx πŸ‘¨πŸ»β€πŸŽ¨

Loading more…