Trung tâm Tư vấn Du học và Đào tạo INTERCONEX là đơn vị trực thuộc Hội khuyến học, giấy phép Tư vấn du học số 7438/CN – SGD&ĐT là một trong những thành viên chủ chốt của Hội liên hiệp Tư vấn Du học Việt Nam (VIECA). Với tiêu chí hoạt động 3T “Tin cậy – Tận Tâm – Tiết kiệm”, INTERCONEX chắc chắn là sự lựa chọn sáng suốt và hoàn hảo của tất cả quý khách hàng.
#interconex #daotaointerconex #trungtamduhoc #tuvanduhoc #edu
Thông tin liên hệ Interconex:
Phone: 0906219208
Mail: info.interconex@gmail.com
Address: Ngõ 24 Đường Võ Chí Công, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam
interconex.edu.vn
youtube.com/channel/UCGVaMAbAFuN7e_qnJFl4FZA/about
twitter.com/interconex_edu
sumally.com/interconex
vimeo.com/interconex
pinterest.com/daotaointerconex
reddit.com/user/interconex
500px.com/p/interconex
producthunt.com/@interconex
pastebin.com/u/interconex
twitch.tv/daotaointerconex/about

Ngõ 24 Đường Võ Chí Công, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

Member since Aug 2022

0 followers 0 following