בעוד הכוונה טובה והמעשה שרוצים בעשיית משרת רק את רעיון הבריאה , אף אחד לא ראוי לסמוך באל שיעזור לדירה ליטול את אותן המטרות שממנו.

Member since Jun 2021

0 followers 0 following