1. Denis "Krol" Krasavchikov
  2. Sveta Shokhanova