1. Eddie Lobanovskiy Eddie Lobanovskiy Pro

 2. Anke Mackenthun Anke Mackenthun Pro

 3. Sergey Minkin Sergey Minkin Pro

 4. Jimmy Poopuu Jimmy Poopuu Pro

 5. James Graves James Graves Pro

 6. Artyom Burykin Artyom Burykin

 7. Mike | Creative Mints Mike | Creative Mints Pro

 8. Anthony Blackshaw Anthony Blackshaw Pro

 9. Drew Wilson Drew Wilson Pro

 10. Sam Soffes Sam Soffes

 11. Vilen Vilen Pro

 12. Cuberto Cuberto Team