Cộng đồng đầu tư chứng khoán giá trị và dài hạn. Cung cấp cho bạn những kiến thức chứng khoán từ cơ bản tới nâng cao cho người mới bắt đầu.
Chứng khoán cho người mới bắt đầu ra đời nhằm mục đích đem lại những kiến thức từ cơ bản tới nâng cao cho nhà đầu tư trên thị trường tài chính. Với quan điểm đầu tư đem lại lợi nhuận dài hạn, ổn định và quản trị rủi ro thấp nhất. Giúp các nhà đầu tư có lãi suất ổn định, lợi nhuận lâu dài.

Việt Nam

Member since Aug 2021

0 followers 0 following