ChuyendoisoSME là một chuyên trang cá nhân chia sẻ thông tin kiến thức, tin tức mới nhất về Chuyển Đổi Số cho doanh nghệp vừa và nhỏ SME (Digital Transformaton for SMEs).
Trong đó bao gồm các kiến thức phục vụ cho quá trình chuyển đổi số gồm Product UX, Product Management, AI, 5G, iOT, BigData, Clound, Autobot.
Thông tin về các nhân sự tuyển dụng trong chuyển đổi số 4.0

Địa chỉ: 75A Tô Hiệu, Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Hotline: 0922221078
Website: chuyendoisosme.com
Email: Chuyendoisosme.seed@gmail.com
Group: facebook.com/groups/chuyendoisosmes
Youtube: youtube.com/channel/UCWLoKJU58VrP-BKGEQhVKMQ
Twitter: twitter.com/OiNghiep
Instagram: instagram.com/chuyendoisosme
Linkedin: linkedin.com/in/chuy%E1%BB%83n-%C4%91%E1%BB%95i-s%E1%BB%91-sme-cho-doanh-nghi%E1%BB%87p-6263621bb

vietnam

Member since Nov 2020

0 followers 0 following