Tốt nghiệp Trung cấp y, trường y dược Văn Hiến Thanh Hóa (2010-2012)- chuyên ngành y sỹ đa khoa và tốt nghiệp Học viện báo chí và tuyên truyền (2012-2016) chuyên ngành xã hội học.

Ha Noi, Vietnam

Member since Aug 2020

0 followers 0 following