Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn trực thuộc Tập đoàn Bảo Sơn. Với mong muốn cải thiện dịch vụ y tế cộng đồng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Việt Nam

Ha Noi, Vietnam

Member since Jun 2019

0 followers 0 following