השוני בצרכים הוא בעצם משתנה לפי המקרים למשל תמלול הקלטה של ישיבה, תמלול אצל שיחות טלפוניות, תמלול קריטי ביותר, תמלול קבצי אודיו הקשור למשפט לצורך ראיות במקרים משפטיים ועוד.

Member since Aug 2021

0 followers 0 following