"AURAFAN là thương hiệu con của Mr.VŨ - Quạt trần cho người giàu với mẫu mã thiết kế hiện đại phục vụ cho phân khúc tầm trung. Quạt được vận hành với động cơ DC tiết kiệm điện.
Website: aurafan.com
Address: 70Bis Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM
Phone: 0911021102
Email: contact@aurafan.com
Social:
+ Facebook: facebook.com/Qu%E1%BA%A1t-Tr%E1%BA%A7n-%C4%90%E1%BA%B9p-Aura-121719439523216
+ About.me:
+ Twitter:
+ Pinterest:
Hashtag: #aurafan #quattran #fan #ceilingfans #quat #mrvu"
aurafan.com
facebook.com/Qu%E1%BA%A1t-Tr%E1%BA%A7n-%C4%90%E1%BA%B9p-Aura-121719439523216
twitter.com/aurafancom
youtube.com/channel/UCiN78bSsDW4Oqcdo4-lN6sQ/about
linkedin.com/in/aurafan
pinterest.com/aurafancom
reddit.com/user/aurafancom
goodreads.com/aurafancom

kickstarter.com/profile/aurafan/about
skillshare.com/profile/Quat-Tran-Aurafan/595058787
aurafan.tumblr.com

70Bis Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM

Member since Jun 2021

0 followers 0 following