Alysha Prospect

 1. Bobby McKenna Bobby McKenna Pro

 2. Bobby McKenna Bobby McKenna Pro

 3. Russell Pritchard Russell Pritchard

 4. Russell Pritchard Russell Pritchard

 5. Russell Pritchard Russell Pritchard

 6. Dan Cassaro Dan Cassaro Pro

 7. Dan Cassaro Dan Cassaro Pro

 8. Dan Cassaro Dan Cassaro Pro

 9. Dan Cassaro Dan Cassaro Pro

 10. Alex Flannery Alex Flannery

 11. Matt Chase Matt Chase

 12. Camilo Medina Camilo Medina