"Tập đoàn Địa ốc Việt Nam Singapore gọi tắt là Vietsing Group là nhà phát triển bất động sản uy tín hoạt động trên nhiều tỉnh thành của cả nước. Luôn mong muốn tìm kiếm những vùng đất đầy tiềm nhưng chưa được khai phá hết, tạo ra giá trị nhiều mặt cho cư dân đồng thời người dân địa phương sử dụng dịch vụ mà Vietsing mang lại
Mời đầu tư: 02253501564
Website: vietsinggroup.com
Email: info@vietsinggroupcom
Địa chỉ: Tòa nhà Thép Miền Bắc, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng
1A1 Lô 8A Đường, Lê Hồng Phong, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
/m/0dg78b /g/12175r4h"

Tòa nhà Thép Miền Bắc, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng

Member since Aug 2021

0 followers 0 following