Trehalose là loại đường tự nhiên được tìm thấy trong thực vật như tảo, địa y, nấm. Nó dùng để kéo dài thời hạn sử dụng của nhiều loại thực phẩm đã qua chế biến

Viet Nam

Member since Aug 2022

0 followers 0 following