Quá trình đào tạo: Đại học,
Năm 2016-2020: học ngành Luật học tại Trường Đại học Luật Hà Nội, khóa 41
Năm 2020-2021: học khóa đào tạo Luật sư tại Học viện Tư Pháp, khóa 22.2
Kinh nghiệm thực tiễn: 01 năm làm việc tại Công ty Luật TNHH Everest
Các vụ án nổi bật: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng
Các tổ chức tham gia: Hội Luật gia thành phố Hà Nội

Hà Nội

Member since Jun 2021

0 followers 0 following