Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» United Kingdom

Working away on designing and coding websites, developing brands and managing social media outlets whilst studying Web Technologies at Huddersfield University.
Pro More
  • 6
  • 0
  • 37

  Great Mates at CHFT

  • Save

  Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

  • 5
  • 0
  • 42

  TownTech

  • Save

  Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

  • 4
  • 0
  • 60

  THIS Staff Awards Animation

  • Save

  Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

  • 18
  • 0
  • 93

  Light Up A Life: Overgate Microsite

  • Save

  Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

  • 18
  • 1
  • 111

  Lincs Hair And Beauty

  • Save

  Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

  • 12
  • 0
  • 92

  OUT Activity Park

  • Save

  Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

  • 17
  • 0
  • 117

  Thai Boxing Society App

  • Save

  Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

  • 9
  • 0
  • 61

  Goaling

  • Save

  Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

  • 11
  • 0
  • 70

  Canalside Health Centre

  • Save

  Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

  • 10
  • 0
  • 62

  Reasonsto

  • Save

  Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

  • 11
  • 0
  • 60

  Look Up

  • Save

  Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

  • 37
  • 15
  • 372

  Let's Play!

  • Save

  Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

Loading more…