Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» United Kingdom

Working away on designing and coding websites, developing brands and managing social media outlets whilst studying Web Technologies at Huddersfield University.
Pro More
 1. Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

 2. Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

 3. Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

 4. Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

 5. Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

 6. Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

 7. Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

 8. Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

 9. Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

 10. Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

 11. Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

 12. Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

Loading more…