Từ 2015-2019: sinh viên tại Đại học Luật Hà Nội
Từ 2019-2021: Chuyên viên pháp lý, Luật sư tập sự tại Công ty Luật TNHH Everest

Hà nNội

Member since Jun 2021

0 followers 0 following