Đào tạo: Đại học; đang học lớp luật sư tại Học viện tư pháp
Kinh nghiệm thực tiễn: Các vụ việc liên quan đến đất đai như cấp GCNQSDĐ lần đầu, thu hồi đất, thừa kế, tranh chấp đất đai.

Viet Nam

Member since Jun 2021

0 followers 0 following