• 6
  • 0
  • 36

  Dame

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

  • 7
  • 0
  • 25

  Geisha

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

  • 17
  • 1
  • 82

  Kill

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

  • 10
  • 0
  • 38

  Samurai

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

  • 11
  • 0
  • 40

  An afternoon nap

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

  • 3
  • 1
  • 36

  Headache

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

  • 4
  • 0
  • 32

  Running

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

  • 6
  • 0
  • 24

  Smoking

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

  • 8
  • 0
  • 31

  Snow

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

  • 4
  • 0
  • 36

  Winter

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

  • 15
  • 0
  • 69

  A comic book cover

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

  • 8
  • 0
  • 44

  Last Page

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

  • 7
  • 0
  • 41

  Page03

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

  • 7
  • 0
  • 37

  Page01

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

  • 19
  • 0
  • 98

  Spiderman

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

  • 10
  • 0
  • 81

  Page02

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

  • 11
  • 0
  • 83

  Drawing Goku from Dragonball

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

  • 9
  • 0
  • 80

  Drawing Dragonball

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

  • 11
  • 0
  • 90

  Drawing Gundam

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

  • 12
  • 0
  • 48

  Drawing Lotor from Voltron

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

  • 21
  • 0
  • 103

  Drawing Sasuke from Naruto

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

  • 12
  • 1
  • 81

  Drawing Sakura from Naruto

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

  • 14
  • 0
  • 72

  Drawing Naruto

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

  • 10
  • 0
  • 81

  Drawing Spider Man

  • Save

  Gordon Mui Gordon Mui

Loading more…