• 15
  • 0
  • 201

  Robotics for children

  May 26, 2019

  • Save

  Maxim Zhivovetskiy Maxim Zhivovetskiy

  • 14
  • 0
  • 112

  presentation of the invitation Ufa city

  May 26, 2019

  • Save

  Maxim Zhivovetskiy Maxim Zhivovetskiy

  • 10
  • 0
  • 35

  presentation of the invitation Ufa city

  May 26, 2019

  • Save

  Maxim Zhivovetskiy Maxim Zhivovetskiy

  • 9
  • 0
  • 42

  Label design for 19 liter bottle

  May 26, 2019

  • Save

  Maxim Zhivovetskiy Maxim Zhivovetskiy

  • 31
  • 2
  • 426

  Orbit IT school presentation

  August 11, 2018

  • Save

  Maxim Zhivovetskiy Maxim Zhivovetskiy

  • 19
  • 0
  • 165

  Mounts, rigging catalogue cover

  August 11, 2018

  • Save

  Maxim Zhivovetskiy Maxim Zhivovetskiy

  • 26
  • 0
  • 438

  Booklet cover

  August 11, 2018

  • Save

  Maxim Zhivovetskiy Maxim Zhivovetskiy

  • 8
  • 0
  • 115

  Mounts, rigging catalogue

  August 09, 2018

  • Save

  Maxim Zhivovetskiy Maxim Zhivovetskiy

  • 4
  • 0
  • 109

  Booklet for 5 Azarija products

  August 09, 2018

  • Save

  Maxim Zhivovetskiy Maxim Zhivovetskiy

  • 10
  • 0
  • 102

  3d plan cottage

  August 09, 2018

  • Save

  Maxim Zhivovetskiy Maxim Zhivovetskiy

  • 4
  • 0
  • 69

  2D plan cottage

  August 09, 2018

  • Save

  Maxim Zhivovetskiy Maxim Zhivovetskiy

  • 42
  • 1
  • 587

  Orbit IT school illustration

  August 09, 2018

  • Save

  Maxim Zhivovetskiy Maxim Zhivovetskiy

  • 8
  • 0
  • 98

  Website for psychologists

  August 08, 2018

  • Save

  Maxim Zhivovetskiy Maxim Zhivovetskiy

  • 8
  • 0
  • 61

  DDA.ZONE website

  August 08, 2018

  • Save

  Maxim Zhivovetskiy Maxim Zhivovetskiy

  • 8
  • 0
  • 154

  Shawarma House design menu

  August 08, 2018

  • Save

  Maxim Zhivovetskiy Maxim Zhivovetskiy

  • 6
  • 0
  • 64

  Perga Azarija wrapping

  August 08, 2018

  • Save

  Maxim Zhivovetskiy Maxim Zhivovetskiy

  • 9
  • 0
  • 181

  Website company «Tekhnoteks»

  August 08, 2018

  • Save

  Maxim Zhivovetskiy Maxim Zhivovetskiy

Loading more…