1. Matt Vergotis Matt Vergotis Pro

 2. RaiseNoChicken RaiseNoChicken

 3. Giallo Giallo

 4. Jan Zabransky Jan Zabransky Pro

 5. Paulius Kairevicius Paulius Kairevicius Pro

 6. Alex Tass Alex Tass Pro

 7. Alex Tass Alex Tass Pro

 8. Eight Hour Day Eight Hour Day Pro

 9. Alex Westgate Alex Westgate

 10. Tad Carpenter Tad Carpenter

 11. Anton Badashov Anton Badashov

 12. Breno Bitencourt Breno Bitencourt Pro

About Emma Prentice

Hi, I'm Emma. I'm a creative and really enjoy identity design. I'm currently in my third year at uni, and alongside my studies I work with live clients!