1. Eddie Lobanovskiy Eddie Lobanovskiy Pro

  2. wy715sy wy715sy Pro

  3. Ilias Sounas Ilias Sounas Pro

  4. David Sizemore David Sizemore Pro

  5. Jeffrey Vanichsarn Jeffrey Vanichsarn

  6. Yuriy Degtyar Yuriy Degtyar Pro